การดูแลรักษาผ้าไหม

ผ้าไหมไทย ควรรักษาด้วยการซักแห้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผ้าคงสภาพเดิมตลอดไป กรณีซัก ผ้าไหมด้วยมือ ควรใช้สบู่ที่มีกรดอ่อน ๆ ในน้ำอุ่น น้ำยาซักแห้ง